• We choose to go to the moon.

  In this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win.

 • Curious that we spend more time

  The path of a cosmonaut is not an easy, triumphant march to glory. You have to get to know the meaning not just of joy but also of grief, before being allowed in the spacecraft cabin.

Curious that we spend more time

The path of a cosmonaut is not an easy, triumphant march to glory.

You have to get to know the meaning not just of joy but also of grief, before being allowed in the spacecraft cabin.

We choose to go to the moon.

In this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win.

  • Introductie
  • Les 1
  • Les 2
  • Les 3
  • Eindexamen

  Juist omdat de Aarde draait en wij dus ook, kunnen we ons op het universum richten en dat houdt de volledige betekenis in van waarom de geboortetijd en breedtegraad zo belangrijk zijn: omdat deze onze speciale oriëntatie vaststellen in relatie tot het heelal en door die oriëntatie, bepaalt het ook de soort individuele richting die voor ons mogelijk is in het universele, of collectieve.

  Middeleeuwse astrologie – en ook veel van de huidige astrologie helaas – behandelt mensen niet als uniek geheel, als individu-in-ontwikkeling, maar als 1 van de vele exemplaren van het menselijke ras, die zich volgens de aspecten in hun horoscoop op een bepaalde manier zullen gedragen. We worden aan iets daar buiten onderworpen, in plaats van de realisatie dat de horoscoop helemaal niets vaststaands biedt!

  Alle oude vormen van yoga – die nu weer bij ons terug schijnen te zijn – zijn in feite gebaseerd op die periode van biologische activiteit, die men om de een of andere reden moest overwinnen om spiritueel te worden. Dus was het je niet toegestaan om normaal te eten, om seks te hebben, je moest op een bepaalde manier ademhalen en al je biologische activiteiten moesten op die manier een andere betekenis krijgen, omdat de werkelijkheid van de mens gezien werd in het kader van het fysieke organisme- en we zijn helaas nog steeds geneigd om zo te denken, ondanks het feit dat we andere menselijke eigenschappen hebben ontwikkeld, die er toen nog niet waren.

  Ik denk dat een van de belangrijkste dingen in het aanvaarden van het heliocentrische gezichtspunt uit het feit voorkomt, dat we voor het eerst accepteren dat de Aarde waarop wij leven – in plaats van vlak en stilstaand, zoals het heelal in de oudheid werd gezien – een bol is, die om zijn as draait, en die met alle andere planeten om de Zon draait.

  Die verandering van een statische naar een dynamische kijk op de Aarde en dus onszelf, maakt het voor ons noodzakelijk om ons niet langer een passieve pool te voelen voor invloeden van buiten af, van welke aard deze invloeden dan ook zijn, of zij occult of planetair zijn of wat dan ook.

  Maar onze hele conditionering is er op gericht om ons nog steeds te laten denken dat we een passieve pool zijn, onderworpen aan kosmische wetten. Kortom, we zijn niet in staat om ‘baas in eigen huis’ te worden en dat is 1 van de grote nadelen van onze conditionering, die we – in deze 20ste eeuw en na Copernicus (= heliocentrisch wereldbeeld) – te boven zouden moeten komen.

  Testjuuuh 1

  Hallo, dit is test content 1. Hallo, dit is test content 1. Hallo, dit is test content 1.

  Testjuuuuh 2

  Hallo, dit is test content 2. Hallo, dit is test content 2. Hallo, dit is test content 2.

  Testjuuuh 3

  Hallo, dit is test content 3. Hallo, dit is test content 3. Hallo, dit is test content 3.

  Uw browser is niet meer van deze tijd!

  Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

  ×